Kategorie

REKLAMA - USŁUGI KSIĘGOWE

anafosteri
BIURO KSIĘGOWE ANAFOSTERI

• Wachlarz usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
• Usługi kadrowo-płacowe w pełnym zakresie
• 24h dostęp online do bieżących zobowiązań i historii podatkowej
• Doradztwo w rozwoju firmy - symulacje i analizy
• Wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi IT i sprawdzonych rozwiązań
• Usługi prawne we współpracy z Kancelarią Prawną
• Reprezentacja firmy przed US i ZUS

POLECAMY!

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.smiesznerzeczy.pl prowadzony jest przez SAY YES Agnieszka Sielicka, ul. Porzeczkowa 51/2, z siedzibą w Kobyłce k/Warszawy 05-230 o numerze NIP 526-117-58-76, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 411113, o numerze identyfikacyjnym nadanym przez URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE REGON o numerze 140215226.

Numer konta bankowego do wpłat za przesyłki:

ING Bank Śląski: 32 1050 1025 1000 0092 0366 5451

Koszty przesyłki:

 • - 8 PLN
 • - 10 PLN
 • - 17 PLN
 • - 19 PLN
 • - 19 PLN
 • Sam płacę za przesyłkę (koszt przesyłki będzie podany dopiero przy odbiorze przesyłki) - 0 PLN
 • odbiór osobisty w Kobyłce k/Warszawy po telefonicznym umówieniu się.

 

Przesyłki Poczty Polskiej można śledzić pod adresem: http://sledzenie.poczta-polska.pl/,

 • wystarczy zgłosić do nas chęć otrzymania numeru nadania (Identyfikator).

  Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.smiesznerzeczy.pl, są przetwarzane przez SAY YES, z siedzibą w Kobyłce ul. Porzeczkowa 51/2
  2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy
   2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.smiesznerzeczy.pl
  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://smiesznerzeczy.pl/user_data/userPanel/, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

  Opisy i zdjęcia produktów

  1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.smiesznerzeczy.pl, kierowane przez SAY YES. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań
  2. Mimo wszelkich starań sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

  Ceny

  1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.smiesznerzeczy.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
  2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.smiesznerzeczy.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.
  3. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów np. nokaut.pl, ceneo.pl, itp. , cena podana przy towarze w sklepie www.smiesznerzeczy.pl jest ceną wiążącą. Potencjalne różnice w cenie mogą wyniknąć z aspektów technicznych.

  Zamówienia

  1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.smiesznerzeczy.pl.
  2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
  3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, w przypadku nieudostępnienia przez usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji tego zamówienia.
  4. Sklep www.smiesznerzeczy.pl może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

     1)   nazwisko i imiona usługobiorcy,

     2)   numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

     3)   adres zameldowania na pobyt stały,

     4)   adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,

     5)   dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,

     6)   adresy elektroniczne usługobiorcy.

   W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, sklep może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

  5. W przypadku chęci odbioru osobistego w prywatnym punkcie w Kobyłce, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w punkcie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
  6. W przypadku zamówienia przez klienta towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, w wyniku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, nie jest dostępna opcja odbioru osobistego przez klienta .
  7. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 1 500 PLN:
   1. i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
   2. i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 1 500 PLN.
  8. Sklep www.smiesznerzeczy.pl prowadzi sprzedaż hurtową na odrębnych warunkach. Prosimy o kontakt na tel. 600 38 25 21 lub e-mail sklep@smiesznerzeczy.pl

  Dostawa

  1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.smiesznerzeczy.pl dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
  2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
   1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - max. 24 h od zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu lub złożenia dyspozycji zakupu o charakterze pobraniowym.
   2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia - w przypadku przesyłek ekonomicznych jest to do 72 h, w przypadku przesyłek priorytetowych jest to 24 h.
  3. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

  Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
   1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
    1. Przelew na rachunek bankowy SAY YES.
    2. Kartą kredytową (usługa wkrótce wdrożona)
   2. W momencie odbioru towaru:
    1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt w umówionym punkcie
    2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  2. SAY YES. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez SAY YES  jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności
  3. SAY YES  może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez SAY YES  na piśmie pod rygorem nieważności.

  Zwrot towaru

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
  2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu
  3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je SAY YES, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, SAY YES  zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je SAY YES.
  4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności listonosza/kuriera spisać protokół i uszkodzony towar odesłać na adres: ul. Porzeczkowa 51/2, 05-230 Kobyłka.
  5. SAY YES  nie stosuje polityki towarów zastępczych.

  Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn od niego niezależnych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.smiesznerzeczy.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.